Cityblog Live

CityBlog is back with all fresh local news, views, opinions, jobs, food and entertainment. Do send us your blog contributions to us for publishing at cityblogpuneonline@gmail.com

Wednesday, January 22, 2020

Great Poets

ज्यांची नावे आपण फक्त शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात तर कधी सुंदर काव्याच्या पुस्तकावर बघत आलो असे नऊ नामवंत कवी.  (बसलेले) संजीवनी मराठे,पद्मा गोळे,कवी यशवंत,बा..बोरकर वि.वा.शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज.  (मागे उभे) मंगेश पाडगावकर,वसंत बापट, .दि.माडगूळकर, वा.रा.कांत 

No comments:

Post a Comment